:ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه - ساعت 9 الی 21 | پشتیبانی: 09126029528 09026029528 | ایمیل : info[at]tvserviceiran.com

Logo

تعمیر و سرویس انواع دستگا های LCD/ LED/QLED در استان های مختلف کشور با گارانتی معتبر

ALL TV Service Menu Codes (All Latest 2023)

ALL LCD/LED TV Service Menu Codes (All Latest 2022)

توجه : اگر اطلاعات کافی در این مورد ندارید، سعی نکنید این حالت کارخانه را باز کنید.

در این پست، کدهای منوی خدمات تمامی برندهای تلویزیون را در اختیار شما قرار می دهیم. اگر می خواهید تنظیمات پیشرفته تلویزیون خود را تغییر دهید، باید با استفاده از کد منوی سرویس به حالت سرویس تلویزیون LED خود بروید.

اگر دستگاه شما برد یونیورسال دارد، اکثر حالت های سرویس برد تلویزیون LED هوشمند/غیر هوشمند را می توان با این کدها باز کرد،

لطفا آنها را یکی یکی امتحان کنید.

منو + 1147

منو + 2580

ALL LCD/LED TV Service Menu Codes (All Latest 2022)

Menu+1147
Menu+1185
Menu+1183
Menu+2580
Menu+1187
Menu+7050
Menu+8202
Menu+7343
Menu+2008
Menu+1999
Menu+0000
Menu+1167
Menu+1199
Menu+1234
Menu+2387
Menu+8893
Menu+2383
Source+3138
Source+2580
Source+2585
Source+7342
Source+2583
Menu+4725
Source+2283
Source+2285
Source+3195
Source+3137
Source+0000

در اینجا لیستی از مدل های برد تلویزیون LED جهانی هوشمند با کد سرویس آمده است

CV338H-A Service Menu CodeMenu 1147
CV338H-A32 Service Menu CodeMenu 1147
CV338H-A42 Service Menu CodeMenu 1147
CV338H-A50 Service Menu CodeSource 2580
CV338H-Q50 Service Menu Code
CV338H-U42 Service Menu CodeMenu 1147
CV338H-U50 Service Menu CodeMenu 1147
CV338H-D42 Service Menu CodeMenu 1147
CV338H-D50 Service Menu CodeMenu 1147
CV338H-T42 Service Menu Code
CV338H-T50 Service Menu Code
CV338H-T Service Menu Code
CV828H-A Service Menu CodeMenu 1147
CV950H-A42 Service Menu CodeInput/Source 2580
CV950H-A50 Service Menu Code
CV6586H-A50 Service Menu Code
CV6308H-C Service Menu Code
CV6586H-A Service Menu Code
CV628H-A Service Menu CodeMenu 1147
CV628H-B42 Service Menu CodeMenu 1147
CV638H-B50 Service Menu Code
CV628H-A50 Service Menu CodeMenu 1147
CV628H-T42 Service Menu CodeMenu 1147
CV538H-Q50 Service Menu Code
CV638H-B Service mode Code
CV638H-B50 Service mode Code
CV628H-A50 Service mode CodeMenu 1147
CV638H-E42 Service mode Code
CV638H-D Service mode Code
CV638H-D50 Service mode Code
TP.MS338.PB801 Service mode CodeMenu 1147
TP.MS338.PB802 Service mode CodeMenu 1147
TP.MS338.PB803 Service mode CodeMenu 1147
TP.MS338E.PB803 Service mode Code
TP.MS338.PB818 Service mode CodeMenu 147
TP.MS338.PB819 Service mode CodeMenu 147
TP.MS338.PC821 Service modeMenu 1147
TP.MS338.PC822 Service Menu CodeMenu 1147
TP.MS358.PB801 Service modeMenu 1147
TP.MS358.PB818 Service Menu CodeMenu 1147
TP.MS358.PC821 Service modeMenu 1147
TP.MS608.P82 Service Menu CodeMenu 1147
TP.MS608.P83 Service Menu CodeMenu 1147
TP.MS608.PB831 Service modeMenu 1147
TP.MS628.PC821 Service Menu CodeMenu 1147/2580
TP.MS628.PB803 Service Menu CodeMenu 1147/2580
TP.MS638.PC821 Service Menu CodeMenu 147
TP.MS638.PC822 Service modeMenu 147
TP.HV310.PB801 Service Menu CodeMenu 147
TP.HV320.PB801 Service Menu CodeMenu 147
TP.HV320.PB818 Service Menu CodeMenu 147
TP.HV510.81 Service Menu Code
TP.HV510.PC821 Service Menu CodeSource 2580
TP.HV510.PC822 Service modeSource 2580
TP.HV530.PC821 Service Menu CodeSource 2580
TP.HV553.PC821 Service Menu Code
TP.MT5510S.PB802 Service mode
TP.MT5510S.PB803 Service mode
T.MS6586T.751 Service Menu Code
LDD.H510.A Service Menu Code
LDD.H510.B Service mode
LDD.H310.A48 Service Menu Code
LD.H510.A Service Menu Code
TP.RT2982.PB801 Service Menu CodeMenu 8893
TP.RT2982.PC821 Service Menu CodeMenu 1147/2580
TP.RT2982.PD811 Service Menu CodeMenu 1147/2580
T.HV553.81 Service Menu Code
T.MT5508.U801 Service Menu Code
TP.HV510.P81 Service Menu Code
T.MS608.61 Service Menu CodeSource+2580
HK-T.RT2968P61 Service Menu Code
HK.T.NT72667V01 Service Menu Code
TP.MS3686.PC821 Service Menu Code
P50-338TV5.0 Service Menu Code
P75-2841V6.0 Service Menu Code
TP.7366M6.PB83 Service Menu Code
TP.MS628.PD66 Service Menu CodeMenu 1147/2580
QT5A3LP V1.1 Service Menu CodeMenu 1147
QT5A3LP V1.5 Service Menu CodeMenu 1147
QT5A3LP V2.0 Service modeMenu 1147
TP.MT5505.PB801 Service Menu CodeMenu 1147
TP.MT5505.PD811 Service Menu CodeMenu+1147
TP.MT5505.PB811 Service Menu CodeMenu+1147
TP.MT5507.PC821 Service Menu CodeMenu 1147
TP.MT5507.PB801 Service Menu CodeMenu 1147
TP.RT2984T.PC821 Service Menu CodeMenu 1147/2580
TP.R69 PD64 Service modeMenu 1147
CV59SH-A Service Menu CodeMenu 1147
CV59TH-A32 Service Menu CodeMenu 1147
CV59SH-G39 Service modeMenu 1147
CV59SH-G32 Service Menu CodeMenu 1147
CV59SH-Q32 Service Menu CodeMenu 1147
CV59SH-A39 Service modeMenu 1147
CV59SH-D Service Menu CodeMenu 1147
CV59L-E Service mode
CV59SH-E32 Service Menu CodeMenu 1147
CV59L-C Service mode
CV59SH-U39 Service Menu CodeMenu 1147
CV59SH-U32 Service Menu CodeMenu 1147
CV59SH-ASM Service Menu CodeMenu 1147
CV59SH.A32 Service modeMenu 1147
CV56BL.Q24 Service Menu CodeInput/Source 2580
CV56BH.Q42 Service Menu CodeInput/Source 2580
CV56BH.Q28 Service Menu CodeInput/Source 2580
VS.TP56U61.2 Service Menu CodeInput 2580
VS.TP53U71.2 Service Menu CodeInput 208
VS.TP53U61.2 Service Menu CodeInput 208
VS.SP35851 Service Menu CodeSource/Input 208
VS.T53U21.2 Service Menu CodeInput 208
VS.T5964.81 Service Menu CodeMenu 1147
VS.T56U11.2 Service Menu CodeInput 208
SKR.03 Service Menu CodeMenu 1147
SKR.801 Service Menu CodeMenu 1147
SKR.816 Service Menu CodeMenu 1147
SKR.819 Service Menu CodeMenu 1147
TP.VST59.PB753 Service Menu CodeMenu 1147
TP.V56.PA673 Service modeMenu 1147
TP.V56.PB816 Service Menu CodeInput/Source 2580
TP.V56.PB826 Service Menu CodeInput/Source 2580
TP.V56.PA671 Service Menu CodeMenu 1147
TP.V56.PB726 Service Menu CodeMenu 1147
TP.V56.PB801 Service Menu CodeMenu 1147
CVMV29L-F Service Menu Code
TP.VST59.P67 Service Menu CodeMenu 1147
TP.VST59.PA671 Service Menu CodeMenu 1147
TP.VST59S.P89 Service Menu CodeMenu 1147
TP.VST59S.PB712 Service Menu CodeMenu 1147
TP.VST59S.PB802 Service modeMenu 1147
TP.VST56C.PB818 Service Menu CodeMenu 1147
TP.VST59S.PC1 Service modeMenu 1147
TP.VST69S.P82 Service Menu Code
TP.VST69T.PB901 Service mode
TP.VST59S.PB801 Service Menu CodeMenu 1147
TP.VST59S.PB816 Service modeMenu 1147
TP.VST59S.P79 Service Menu Code
TP.VST59.PB819 Service modeMenu 2008
TP.VST59.P63 Service Menu CodeMenu 1147
TP.VST59S.PB813 Service Menu CodeMenu 1147
T.R83.03 Service Menu CodeMenu 1147
T.R85.031 v.09 Service modeMenu 1147
T.R83.031 Service Menu CodeMenu 1147
T.R85.031 Service modeMenu 1147
T.RD8503.03 Service Menu CodeMenu 1147
T.R85.801 Service Menu CodeMenu 1147
T.R85.816 Service modeMenu 1147
T.R85.A81 Service Menu CodeMenu 1147
T.R85.819 Service Menu CodeMenu 1147
T.R85.671 Service Menu CodeMenu 1147
T.RD8501.03 Service modeMenu 1147
T.V56C.01 Service Menu CodeMenu 1147
T.V56.03 Service Menu CodeMenu 1147
T.V56.81 Service modeMenu 1147
T.V56.A8 Service Menu CodeMenu 1147
T.V56.03 Service Menu CodeMenu 1147
ITV.V59.801 Service modeMenu 1147
ITV.V59.031.13 Service Menu CodeMenu 1147
ITV.V59.PA671 Service modeMenu 1147
ITV.V59.031 Service Menu CodeMenu 1147
T.VST29.A3B Service Menu CodeMenu 1147
T.VST59.62 Service modeMenu 1147
TP.RD8501.568 Service modeMenu 1147
TP.RD8503.PB819 Service modeMenu 1147/2008
LAD.MV9.P Service Menu Code
LAD.MV56U.B48 Service mode
LAD.MV9.R Service menu Code
T.VST59.A81 Service menu Code
T.VST29.03 Service mode
T.VST59.A10 Service menu Code
T.VST59S.21 Service menu Code
T.VST59.031 Service menu Code
T.M3663.81 Service mode
RR8503.03D Service menu Code
TP.RD8503.PB819 Service mode
LAD.MV59S.G Service menu Code
GSDXLI3TO-V1.1 Service menu Code
GSD63I3T0 Service mode
JRX-56BL-L Service menu Code
GSD59ITO-V1.0 Service mode
TSUX9V5.1-A Service menu Code
TOP-TECH TSUX9V5.1-D
TP.RD8503.PA671 Service menu Code
ATV.V59.A81.13 Service menu Code
CV9202H-D Service menu Code
V.TV9G.02Service mode
CV181H Service menu Code
MSD338STV5.0 Service menu CodeSource 2580
T.MS608.P83 Service mode
TP.S512.PB83 Service menu Code
TP.RD8503.PB801 Service mode

Admiral TV Service Menu Codes

روش اول

1. Tap the “MENU” button.

2. GO TO SOUND -> BALANCE

3. When Balance = “0,” enter 1969 in the sequence.

4. To the upper left of the screen, a “M” appears.

5. Press the “MENU” button.

6. Service / Manufacturing Menus on the OSD

7. To depart, hit the “power off” button.

روش دوم

1. Press the “MENU” button.

2. GO TO SOUND -> BALANCE

3. When the balance is “0,” input the sequence 0532.

4. To the upper left of the screen, a “M” appears.

5. Press the “MENU” button.

6. OSD Menus for the Factory / Service

7. To depart, hit the “power off” button.

Avera TV Service Menu Codes

روش اول

1. Check that the set is turned on.

2. The Service menu should appear on screen after pressing Menu 1 1 4 7.

روش دوم

1. Check that the set is turned on.

2. Press Menu 8 8 9 3 The service menu should show on the screen.

روش سوم

1. Confirm that the set is turned on.

2. The service menu should appear on screen after pressing Menu 0 0 0 0.

روش چهارم

1. Check that the television is turned on.

2. Press Source 2 5 8 0 to bring up the service menu.

Amoi TV Service Menu Codes

Begin by turning off the television .1 .

While turning on the television, press and hold the Source button on the remote control.2

Akai TV Service Menu Codes

روش اول

1. Press the MENU button.

2. Then tap the 1, 9, 7, and 9 buttons.

3. The Service Menu will appear.

4. Turn off the power to escape.

روش دوم

1. Turn on the power.

2. On the remote control, press the MENU, 8, 2, 0, and 2 buttons.

3. The Service Menu was shown.

4. Turn off the power to escape.

Blaupunkt TV Service Menu Codes

Turn on the television.

Press the Menu button.

In quick succession, press the buttons 1 1 4 7.

You will now be in the set’s service menu.

BGH TV Service Menu Codes

On the remote, press the menu button.

To get the entire menu, swipe right.

Scroll down to the sound section.

Select Advanced Audio Settings from the menu on the right.

Scroll down to the Balance slider and make sure it is set to 0.

Enter 1969 into your remote control.

The menu will vanish, and a green “M” will appear in the upper left corner.

When you press the menu button on the remote, a service menu will appear.

Bush TV Service Menu Codes

Method 1

1. Press the “Menu” button.

2. Press Source 8,8,9,3

3. Click the “OK” button.

4. To exit service mode, use the “Exit” button.

Method 2

1. Turn on the television.

2. Press “Source” and then “2” “5” “8” “0”

3. To exit the service menu, press the Exit key.

Beko TV Service Menu Codes

Check that the set is turned on.

Press Menu + 9 + 3 + 0 + 1 to open the menu.

You will now be in the set’s service menu.

Bang & Olufsen TV Service Menu Codes

Press the MENU button on the remote control.

 Then click the 0 + 0 + GO buttons.

Coby TV Service Menu Codes

Method 1

1. Check that the television is turned on.

2. Press the Menu button.

3. Make certain that the “audio” menu is highlighted.

4. Press 8, 8, 9, 3, Mode.

Method 2

1. Check that the television is turned on.
2. Press the Menu button.
3. Make certain that the “audio” menu is highlighted.
4. Press 2 5 8 0 Source

Changhong Ruba TV Service Menu Codes

Method 1

1. Check that the television is turned on.

2. Press “Source” + “1” + “1” + “2” + “5”

3. You will now be in the set’s service menu.

Method 2

1. Check that the television is turned on.

2. Press “Source” + “3” + “1” + “3” + “0”

3. You will now be in the set’s service menu.

Method 3

1. Check that the television is turned on.

2. Press “Source” + “3” + “1” + “3” + “8”

4. You will now be in the set’s service menu.

Method 4

1. Check that the television is turned on.

2. Press Menu + 1 + 1 + 2 + 5 to open the menu.

3. You will now be in the set’s service menu.

Method 5

1. Check that the television is turned on.

2. Press Menu + 1 + 1 + 4 + 7 to open the menu.

3. You will now be in the set’s service menu.

Method 6

1. Check that the television is turned on.

2. Press Menu + 0 + 8 + 1 + 6 to open the menu.

3. You will now be in the set’s service menu.

Method 7

1. Check that the television is turned on.

2. Press “Menu” + “2”, “5,” “8,” and “0.”

3. You will now be in the set’s service menu.

Cello TV Service Menu Codes

Method 1

1. On the Remote, press the Menu button.

2. In quick succession, press 1,1,4,7.

Method 2

1. On the Remote, press the Source button.

2. In quick sequence, press 2, 5, 8, 0.

Method 3

1. On the Remote, press the Menu button.

2. In fast succession, press 4 7 1 1 4 7.

Dynex TV Service Menu Codes

Method 1

1. First, Press the INPUT button

2. press 2,5,8,0 after the input button.

Method 2

1. Press Menu,

2. then 1, 9, 9, 9,

3. Press ENTER.

Daewoo TV Service Menu Codes

Method 1

1. Turn on the TV.

3. Use the Source, Right Arrow, and Down Arrow keys.

Method 2

1. Turn on the television.

2. Using the factory remote’s key, access the main menu.

3. Emphasize the picture menu choice.

4. Press “9”, “3”, “0”, “1” Keys

Durabase TV Service Menu Codes

On the remote, press the Menu button.

Press 4, 7, 2, and 5 quickly.

Ecostar TV Service Menu Codes

Method 1

Press {Menu} {2} {0} {0} {8}

Method 2

Press “Menu” {8} {2} {0} {2}

Element TV Service Menu Codes

Use the remote to press Menu.

Once you press 0000, the service menu will appear.

FFalcon TV Service Menu Codes

Turn on the TV and press Menu.

Pick the Picture Menu.

Choose Contrast Submenu

Press 9, 7, 3, 5

Press the enter or return key after selecting FAC HOTKEY.

Finlux TV Service Menu Codes

On the remote, press the Menu button.

Press 4, 7, 2, and 5 quickly.

Funai TV Service Menu Codes

Method 1

1. Turn off the power.

2. Press & Hold down the TV’s “MENU” button.

3. Then, hit the TV’s “STANDBY-ON” button.

4. The Service Menu will appear when the TV turns on.

5. Press the STANDBY-ON button on the TV to leave.

Method 2

1. Use the TV’s “POWER” button to turn the power on.

2. Press the STANDBY-ON, 2, 7, 1, and MUTE buttons on the remote control.

3. You will see the service menu.

4. Press the STANDBY-ON button on the remote to leave.

Method 3

1. Turn off the power.

2. Press & Hold down the SETUP button on the TV.

3. Then, on the TV, hit the STANDBY-ON button.

4. The TV will switch on and display the Service Menu.

5. To depart, turn off the TV by pressing the STANDBY-ON button.

Method 4

1. Press the CH – and VOL – buttons simultaneously.

2. Then click the MENU button.

3. The Service Menu was shown.

4. Turn off the power to escape.

Method 5

1. Press the CH+, CH -, and VOL + buttons simultaneously.

2. Then press the MENU button.

3. The Service Menu could be seen.

4. Turn off the power to escape.

Grundig TV Service Menu Codes

Method 1

1. Press the I button.

2. Then, press ‘OK’, ‘SERVICE,’ and ‘OK.’

3. Enter ‘8500’ as the Service Code.

4. The Service Menu will appear.

5. Turn off the power to escape.

Method 2

1. While the TV is in standby mode, 

2. press and hold the i button on the remote while simultaneously pressing the POWER button on the TV.

3. The TV will switch on and display the Service Menu.

Method 3

1. Press and Hold down the i button for a few seconds.

2. Then type in the service code ‘8500’.

3. The Service Menu will appear.

4. Press the TXT button to depart.

Method 4

1. While the TV is in standby mode, press and hold the P/C button on the remote

2. while simultaneously pressing the POWER button on the TV.

3. The TV will switch on and display the Service Menu.

4. Turn off the power to escape.

Method 5

1. Begin by turning off the television.

2. While pushing the POWER button on the TV, press and hold the MENU button.

3. Wait until the power light illuminates before pressing the POWER button on the remote.

4. The Service Menu will appear.

Method 6

1. On the remote control, press the DISPLAY, MUTE, SLEEP, and FUZZY buttons.

2. The Service Menu will appear.

Hannspree TV Service Menu Codes

Check that the television is turned on.

In a fast succession, press INPUT 0 2 3 6 3 MENU.

Haier TV Service Menu Codes

Method 1

1. Turn on the television.

2. Press “Source” 2 5 8 0

3. To exit the service menu, press the Exit key.

Method 2

1. Press the Menu button.

2. Press Source 8 8 9 3

3. Press OK

4. To exit the service mode, press EXIT

Method 3

1. Turn on the television.

2. Press Menu 1 9 9 9

3. To exit the service menu, press the Exit key.

Horizon TV Service Menu Codes

Method 1

1. Go to the “Main Menu” and select the “Install Menu.”

2. Then, tap the 4 7 2 5 buttons.

3. The Service Menu will appear.

Method 2

1. Enter the ‘Main Menu.’

2. Then, tap the 4 7 2 5 buttons.

3. The Service Menu will appear.

Hisense TV Service Menu Codes

On the remote, press the menu button.

To get the entire menu, swipe right.

Scroll down to the sound section.

Select Advanced Audio Settings from the menu on the right.

Scroll down to the Balance slider and make sure it is set to 0.

Enter 1969 into your remote control.

The menu will vanish, and a green “M” will appear in the upper left corner.

When you press the menu button on the remote, a service menu will appear.

Hitachi TV Service Menu Codes

Method 1

1. Turn off the television.

2. Hold down the INPUT button on the TV and then hit the POWER button.

3. Hold both buttons down until the TV turns on and the Service Menu appears.

To choose items, use the UP and DOWN arrows.

To alter the data, use the LEFT and RIGHT arrows.

To quit the Service Menu, use the EXIT button.

Method 2

1. Turn on the television.

2. On the remote, press the MENU MENU 8 SELECT buttons.

3. The Service Menu will appear.

To choose items, use the UP and DOWN arrows.

To alter the data, use the LEFT and RIGHT arrows.

To quit the Service Menu, use the EXIT button.

Method 3

1. Turn off the television.

2. For more than 3 seconds, hold down the POWER and INPUT buttons on the TV.

3. The Service Menu will appear.

4. The letter “P” stands for image, and the letter “A” stands for audio.

To choose items, use the UP and DOWN arrows.

To alter the data, use the LEFT and RIGHT arrows.

To quit the Service Menu, press the EXIT key.

Method 4

1. Turn on the television.

2. CATV mode should be selected.

3. SOURCE should be pressed.

4. Enter 3195 in the sequence.

5. To depart, hit the “power off” button.

Insignia TV Service Menu Codes

Turn the set on.

Set the volume to zero.

Input 9876 with the remote, then OK within 5 seconds.

If you are successful, you should visit FACTORY SET MENU.

Intex TV Service Menu Codes

Method 1

1. Check that the television is turned on.

2. Press Menu + 8 + 8 + 9 + 6 to open the menu.

3. You will now be in the set’s service menu.

Method 2

1. Check that the television is turned on.

2. Press Menu + 1 + 1 + 4 + 7 to open the menu.

3. You will now be in the set’s service menu.

Method 3

1. Check that the television is turned on.

2. Press Input + 2 + 5 + 8 + 0 to begin.

3. You will now be in the set’s service menu.

Method 4

1. Check that the television is turned on.

2. Press Menu + 8 + 2 + 0 + 2

3. You will now be in the set’s service menu.

JVC TV Service Menu Codes

Method 1

1. Press the “Display” and “Video Status” buttons on the remote control at the same time.

2. To modify an item, use the ‘Menu Up’ and ‘Menu Dn’ buttons.

3. Use the (>) or () buttons on the remote control to alter the data value to the specified item.

4. To exit service mode, use the “EXIT” button.

Method 2

1. Go to the User Menu screen by pressing the MENU button and ensuring that the indication (arrow) points to and indicates the “Picture Control.”

2. The top buttons on the remote are set to TV and VCR, respectively.

3. Set the sleep timer to “0” minutes and concurrently push the VIDEO STATUS and DISPLAY buttons while it is displayed.

4. The Service Menu will appear.

5. To exit the Service Menu, press the BACK button.

Konka TV Service Menu Codes

Method 1

1. Using the manufacturer remote control, first push the Menu button, then the RECALL button five times.

2. The service menu is now active.

Method 2

1. Using the factory remote, push the MENU button once, then the PRE button five times.

2. The service menu is now active.

Kogan TV Service Menu Codes

Turn the TV ON

Press Menu on Remote

Then, Press 2 0 0 8

Iiyama TV Service Menu Codes

Turn off the display.

While holding down the MENU button, press the POWER button twice.

Then, while holding down the – button, push the POWER button again.

To enter the Service Mode, press the MENU button.

Press the POWER button to exit.

Luxor TV Service Menu Codes

On the Remote, press the Menu button.

In fast succession, press 472 25.

Logik TV Service Menu Codes

Begin by turning off the television.

While turning on the television, press and hold the Source button on the remote control.

Lloyd TV Service Menu Codes

Check that the set is turned on.

2. Press Menu + 1 + 1 + 4 + 7 to open the menu.

3. You will now be in the set’s service menu.

Loewe TV Service Menu Codes

Method 1

1. On the TV’s front panel, press the MENU button.

2. Choose “Service” from the menu.

3. On the remote, press the MENU button.

4. The Service Menu will appear.

5. Turn the set off to exit.

Method 2

1. On the TV’s front panel, press the FUNCTION button.

2. Hold down the CH – button on the remote until the Service Menu appears.

How to use the remote control buttons:

The CH+ and CH- buttons go through menus.

The OK button makes choices.

The buttons VOL+ and VOL – modify the menu items.

The OK button saves a specific setting.

Method 3

1. On the TV’s front panel, press the MENU button 5 times. The notification “Service” will appear on the screen.

2. Then, on the remote, push the MENU button.

3. The Service Menu will appear.

4. Turn the set off to exit.

Micromax TV Service Menu Codes

Enter the “Picture” submenu in the OSD using the remote.

Select the “contrast” item and press 9 7 0 5.

The Service Menu will appear on the left side of the screen.

Matsui TV Service Menu Codes

Method 1

1. While the TV is in standby mode,

2. press and hold the I button on the remote while simultaneously pressing the POWER button on the TV.

3. The TV will switch on and display the Service Menu.

4. To pick menus/options, use the UP/DOWN arrows.

5. To change settings, use the LEFT and RIGHT buttons.

6. Turn off the power to escape.

Method 2

1. Turn off the television.

2. While pushing the POWER button on the TV, press and hold the MENU button.

3. Wait until the power light illuminates before pressing the POWER button on the remote.

4. The Service Menu will appear.

5. To pick options, use the P+ and P- buttons.

6. To change settings, press the VOL+ and VOL- buttons.

7. Turn off the power to escape.

Method 3

1. Reduce the volume all the way to ‘0.’

2. Then, for a few seconds, press and hold the VOL – button on the TV and the 9 button on the remote control.

3. The Service Menu will appear.

4. To pick items, use the ch+ and ch- buttons.

5. To alter values, press the VOL+ and VOL- buttons.

5. Press the 8 button to exit.

Marantz TV Service Menu Codes

On the remote control, press the MENU, SAP, SLEEP, and MAGIC buttons.

Mitashi TV Service Menu Codes

Method 1

1. Check that the television is turned on.

2. Press Source + 2 + 5 + 8 + 0

3. You will now be in the set’s service menu.

Method 2

1. Check that the television is turned on.

2. Press Menu + 2 + 5 + 8 + 0

3. You will now be in the set’s service menu.

Method 3

1. Check that the television is turned on.

2. Press Menu + 8 + 2 + 2 + 2 + 2

3. You will now be in the set’s service menu.

Method 4

1. Make sure the TV is turned on.

2. Press Menu + 1 + 1 + 4 + 7

3. You will now be in the service menu of the set.

Method 5

1. Check that the television is turned on.

2. Press Menu + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

3. You will now be in the set’s service menu.

Noblex TV Service Menu Codes

Method 1

1. Press the “MENU” button.

2. GO TO SOUND -> BALANCE

3. When Balance = “0,” enter 1969 in the sequence.

4. To the upper left of the screen, a “M” appears.

5. Press the “MENU” button.

6. Service / Manufacturing Menus on the OSD

7. To depart, hit the “power off” button.

Method 2

1. Tap the “MENU” button on the Remote

2. GO TO SOUND -> BALANCE

3. When the balance is “0,” input the sequence 0532.

4. To the upper left of the screen, a “M” appears.

5. Press the “MENU” button.

6. OSD Menus for the Factory / Service

7. To depart, hit the “power off” button.

Nokia TV Service Menu Codes

Method 1

1. Turn off the television (Standby).

2. On the remote, press the 372 POWER buttons.

3. The Service Menu will appear.

4. Turn off the power to escape.

Method 2

1. Turn on the television.

2. On the remote, press the MUTE and OK TV buttons.

3. The Service Menu will appear.

Method 3

1. On the remote, press the -/— MENU TV buttons.

2. The Service Menu will appear.

3. Turn off the power to escape.

Method 4

1. On the remote, press the i, M, PROG buttons.

2. The Service Menu will appear.

3. To leave, press the TV button or turn off the power.

Method 5

1. On the remote, press the MENU and TV I buttons.

2. The Service Menu will appear.

3. Press the TV button to exit.

Onida TV Service Menu Codes

Check that the set is turned on and showing a picture.

On the factory remote, press the source button.

Navigate to the audio configuration page.

The factory menu will be displayed if you press 2, 5, 8, or 0.

Proscan TV Service Menu Codes

On the remote, press INPUT.

Then press the 2580 button.

Polaroid TV Service Menu Codes

Turn on the television.

Hold down the VOL+ and CH+ buttons.

The Service Menu will appear.

Panasonic TV Service Menu Codes

Method 1

1. Hold down the TV’s VOL – button.

2. Then, on the remote, push the 0 button three times.

3. To exit, either hit the EXIT button or switch off the power.

Method 2

1. ON THE TV, press and hold the VOL – button.

2. On the remote, press the RECALL or INFO button three times.

3. The Service Menu will appear.

4. To exit service mode and save, power off.

Philips TV Service Menu Codes

Method 1

On the remote, press the 0, 6, 2, 5, 9, 6, and MENU/HOME buttons.

Method 2

On the Remote, Press the 0 6 1 5 9 6 and MENU/HOME buttons

Method 3

On the Remote, Press the 0 6 2 5 9 6 and OSD/STATUS/INFO buttons

Method 4

On the Remote, Press the 1 2 3 6 5 4 buttons

Method 5

On the Remote, Press the 0 6 2 5 9 7 and MENU/HOME buttons

Method 6

On the Remote, Press the 0 6 2 5 9 6 and INFO buttons

Method 7

On the Remote, Press the 0 6 1 5 9 7 and MENU/HOME buttons

Roadstar TV Service Menu Codes

Press “MENU,” “9,” “3, “0,” and “1.”

It will then show the service menu.

Press the “TV/TX” button to leave.

Sony TV Service Menu Codes & Instructions

Method 1

Press the following buttons on the remote control once the TV is in standby mode: Displaying “5” {POWER}

Method 2

Press the following buttons on the remote control once the TV is in standby mode: Displaying “5” A “VOL+” “POWER”

Method 3

Press the following buttons on the remote control once the TV is in standby mode: Display “5” PICTURE + POWER

Method 4

Press the following buttons on the remote control once the TV is in standby mode: Display “5” {VOL+} {PICTURE} {POWER}

Sanyo TV Service Menu Codes

Method 1

1. Unplug the power supply.
2. While inserting the power cable back into the outlet, press and hold the MUTE button on the remote control.
3. Continue to press the MUTE button until the TV turns on and the Service Menu appears.
4. To pick menus, use the ch+ and ch- buttons.
5. To alter the settings, press the VOL+ and VOL – buttons.
6. Some menus may include sub-addresses. To modify sub-item data, use the numeric buttons 0 to 7.
7. To depart, use the MENU button or turn off the TV.

Method 2

1. Unplug the power supply.
2. While putting the power wire back into the outlet, press and hold the VOL – button on the TV.
3. Continue to push the VOL – button until the TV turns on and the Service Menu appears.
4. To pick menus, use the ch+ and ch- buttons.
5. To alter the settings, press the VOL+ and VOL – buttons.
6. Some menus may include sub-addresses. To modify sub-item data, use the numeric buttons 0 to 7.
7. To depart, use the MENU button or turn off the TV.

Seiki TV Service Menu Codes

On the remote, press Menu.

After that, press 0000 to access the service menu.

Sceptre TV Service Menu Codes

Method 1

In succession, press Menu 7 3 4 3.

Method 2

Press Source 7 3 4 3 in quick succession.

Sylvania TV Service Menu Codes

Method 1

1. Check that the set is turned on.
2. Press Menu 8 8 9 3 The service menu should show on the screen.

Method 2

1. Check that the set is turned on.
2. Press Menu 1 1 4 7 Service menu should show on screen.

Method 3

1. Make sure the television is on.
2. Press 0 0 0 0 to bring up the service menu.

Method 4

1. Make sure the television is on.
2. Press Source 2 5 8 0, and the service menu should display.

Sansui TV Service Menu Codes

Check that the set is turned on and showing a picture.

Press the menu button on the OEM remote.

Navigate to the audio settings page.

Press 8, 5, 2, 3 and the service menu is displayed.

Sansei TV Service Menu Codes

Method 1

1. Press the “MENU” button.
2. GO TO SOUND -> BALANCE
3. When the balance is “0,” input the sequence 0532.
4. To the upper left of the screen, a “M” appears.
5. Press the “MENU” button.
6. Factory / Service OSD Menus
7. To depart, hit the “power off” button.

Method 2

1. Press the “MENU” button.
2. GO TO SOUND -> BALANCE
3. When Balance = “0,” enter 1969 in the sequence.
4. To the upper left of the screen, a “M” appears.
5. Press the “MENU” button.
6. Factory / Service OSD Menus
7. To depart, hit the “power off” button.

Samsung TV Service Menu Codes

Method 1

1. Set the television to standby.
2. Press MUTE on the remote, then 1, 8, 2, and then POWER in order.
3. If all went well, the service menu will now appear.

Method 2

1. Set the television to standby.
2. Press the following buttons in order on the remote: Info, Menu, Mute, Power.
3. If all goes well, the TV will switch on and presently show the service menu.

Put the TV ON Standby Mode and then try the below methods.

Method 3

Press the DISPLAY, P.STD, MUTE, and POWER buttons on the remote control while the TV is in standby.

Method 4

Press the “SLEEP,” “P.STD,” “MUTE,” “POWER,” and “TV” buttons on the remote while the TV is in standby.

Method 5

With the television on standby. On the remote, press MUTE followed by 1 1 9 ENTER in that order.

Method 6

While the TV is in standby mode, press the DISPLAY MENU MUTE POWER button on the remote.

All LED/LCD TV Service Menu Secret Code

Last updated Jan 3, 2023

China Universal LED TV Service Menu Code:

Menu 1147, 1150, 1167, 1185, 1187, 1197, 1199, 1950, 1973, 1999, 2008, 2383, 2387, 2508, 2580, 2588, 2611, 2880, 2888, 0000, 208, 0101, 710, 1234, 4711, 4725, 5880, 6181, 7050, 7168, 7343, 7710, 8093, 8500, 8202, 8593, 8893, 8896, 9301, 9380, 9385, 9527, 9735, 9883, Input 1147, Input 2580, Input 0000, Input 208, Source/Input 308, Input 3195, Source 0000, Source 2283, Source 2285, Source 2580, Source 2583, Source 2585, Source 2587, Source 3137, Source 3138, Source 3195, Source 6483, Source 7343, Mute 6483.

T56J 11.2 –AV 308 /AV309
Menu+8896

TP.HV320.PB801
service menu code
MENU +1147

TR.85.03
service menu code
MENU+1147

T.VST59.031 .A81 A8
service menu code
MANU +1147

T.V56.031 a8
service menu code
MENU+1147

V56U V56J.11.2
service menu code
MENU+1147
INPUT+2580
INPUT+0000

VST29.03 All
service menu code
MENU+1147

SKR.031
service menu code
MENU+1147

SKR. 801
service menu code
MANU +1147

T5964.81
service menu code
MENU+1147

TELEFUNKEN ALL LCD SERVICES MENU CODES MENU+4725

CHINA LCD SERVICES MENU CODE
PRESS MENU BUTTON picture contrast
NOW PRESS 9705

VIDEOCON LCD SERVICES MENU CODE
LCD 19″20″ MENU+123
LCD 26″32″ MENU+SOUNDS POP UP+8532

VIDEOCON TV SERVICES MENU CODE

Design mode MENU +0203
SERVICE mode MENU +0323
Design mode MENU +1982
SERVICE mode menu +1947
MENU +1147
MENU +6483

Enter code
99 12 20
200528
020322
200528

LG LCD SERVICES MENU CODE
Service Remo lie
1 POWER ONLY
2 IN.STOP
3 IN.START
4 EZ.ADJ
Enter code
0000
7777
0431
8741
8743
8878. AV308. AV309

Changhong Ruba LED TV Service Menu Code:

Source 3138, Source 1125, Source 42580, Source 3130, Menu 1125, Menu 1147, Menu 2580, Menu 0816.

Ecostar LED TV Service Menu Code:

 • Menu 2008, Menu 2508, Menu 8002, Menu 8202
 • Orient LED TV Service Menu Code:
 • Input 2580, 2588, Source 2588, 2580
 • Haier LED TV Service Menu Code:
 • Menu 1147, Menu 8202, Menu 8893, Menu 4578, Menu+Highlight Audio+8893
 • Press “MENU/EXIT”; Press 1999; Press “OK”
 • TCL LED TV Service Menu Code:
 • Menu+Contrast+9735 or 1950
 • With the TV on, Select Home
 • Select Setting and OK
 • Select System and OK
 • Select About and OK, System info for TV will be displayed
 • Use the remote and press the following sequence: Up, Right, Down, Right, Up
 • Press the Fast Forward button 3 times
 • Press the Rewind button 2 times
 • Use the remote and press the back arrow (it’s located on the top left just below the power button), this should bring you to the factory menu.
 • Samsung LED TV Service Menu Code:
 • On Standby Press Mute+182+Power
 • Turn OFF, Info, Menu, Mute, Power
 • Sleep, P.STD, Mute. Power
 • Display, Menu, Mute, Power
 • Display, P.STD, Mute, Power
 • On Standby: Menu, Mute, Power
 • On Standby: P.STD, Help, Sleep, Power
 • LG LED TV Service Menu Code:
 • Press and hold the Menu button until 4 digit password is displayed:
 • 8741, 0413, 0000, 8878, 7777, 8743
 • Videocon LED TV Service Menu Code:
 • Menu 123, Menu 0323, Menu 1147, Menu 1947, Menu 6483, Menu+Sound+8532
 • Toshiba LED TV Service Menu Code:
 • On Menu, select “Installation”, then “ System Information” and press the right arrow button.
 • (“System Information” will change to “Factory Reset” or something similar)
 • Adjust the volume to zero, press the mute twice from the remote, and press the menu button on the TV
 • (the fourth button from the bottom and marked p and decree it shares) to exit, the menu shut the TV
 • Press the Menu, Highlight the Picture, Press 9301, ok
 • Toshiba 32W2333D: Menu 4725
 • 1. Press the {MENU} button on the remote.
 • 2. Highlight the “Picture” icon.
 • 3. Press the {9} {3} {0} {1} buttons on the remote. o {OK} button will access/navigate through modes o {VOL +}, {VOL-}, {P+} & {P-} buttons move through options and change values
 • 4. To exit, press the {MENU} button.
 • ONIDA LED TV Service Menu Code:
 • Source 2580, Menu, VOL+, 8532, Menu, PIC, Contrast, 9735, Menu, PIC, Contrast, 1950
 • Sony Service Menu Code:
 • On Standby Mode Press Display, 5, Power
 • On Standby Mode Press Display, 5, Vol+, Power
 • On Standby Mode Press Display, 5, Picture, Power
 • On Standby Mode Press Display, 5, Vol+, Picture Power

Orient LED TV Service Menu Code:

 • Input 2580, 2588, Source 2588, 2580

Haier LED TV Service Menu Code:

 • Menu 1147, Menu 8202, Menu 8893, Menu 4578, Menu+Highlight Audio+8893
 • Press “MENU/EXIT”; Press 1999; Press “OK”

TCL LED TV Service Menu Code:

Menu+Contrast+9735 or 1950
With the TV on, Select Home
Select Setting and OK
Select System and OK
Select About and OK, System info for TV will be displayed
Use the remote and press the following sequence: Up, Right, Down, Right, Up
Press the Fast Forward button 3 times
Press the Rewind button 2 times
Use the remote and press the back arrow (it’s located on the top left just below the power button), this should bring you to the factory menu.

Samsung LED TV Service Menu Code:

On Standby Press Mute+182+Power
Turn OFF, Info, Menu, Mute, Power
Sleep, P.STD, Mute. Power
Display, Menu, Mute, Power
Display, P.STD, Mute, Power
On Standby: Menu, Mute, Power
On Standby: P.STD, Help, Sleep, Power

LG LED TV Service Menu Code:

Press and hold the Menu button until 4 digit password is displayed:

 • 8741, 0413, 0000, 8878, 7777, 8743

Videocon LED TV Service Menu Code:

 • Menu 123, Menu 0323, Menu 1147, Menu 1947, Menu 6483, Menu+Sound+8532

Toshiba LED TV Service Menu Code:

On Menu, select “Installation”, then “ System Information” and press the right arrow button.
(“System Information” will change to “Factory Reset” or something similar)
Adjust the volume to zero, press the mute twice from the remote, and press the menu button on the TV
(the fourth button from the bottom and marked p and decree it shares) to exit, the menu shut the TV
Press the Menu, Highlight the Picture, Press 9301, ok

Toshiba 32W2333D: Menu 4725
1. Press the {MENU} button on the remote.
2. Highlight the “Picture” icon.
3. Press the {9} {3} {0} {1} buttons on the remote. o {OK} button will access/navigate through modes o {VOL +}, {VOL-}, {P+} & {P-} buttons move through options and change values
4. To exit, press the {MENU} button.

ONIDA LED TV Service Menu Code:

 • Source 2580, Menu, VOL+, 8532, Menu, PIC, Contrast, 9735, Menu, PIC, Contrast, 1950

Sony Service Menu Code:

 • On Standby Mode Press Display, 5, Power
 • On Standby Mode Press Display, 5, Vol+, Power
 • On Standby Mode Press Display, 5, Picture, Power
 • On Standby Mode Press Display, 5, Vol+, Picture Power

 • نویسنده: مدیریت
 • شنبه 780/6/21

دیدگاهتان را بنویسید