ساعت کاری : شنبه تا پنجشنبه - ساعت 9 الی 21 | پشتیبانی : 09126029528 | ایمیل : info[at]tvserviceiran.com

Logo

تعمیر انواع تلویزیون LED در استان های مختلف کشور با گارانتی معتبر ( حطی در منزل شما )

کد سرویس دستگاه های چینی موجود در بازار

LED TV SERVICE MENU

1. VS.TP53U71.2 = Input 208

2. VS.TP53U61.2 = Input 208ed Tv

3. VS.TP53L62.2 = Menu1147

4. T.VST59.031 = Menu 1147

5. T.R83.031 = MENU 1147

6. TP.HV320/PB813 = MENU 1147

7. TP.HV320/PB801 = MENU 1147

8. TR.85.03 = MENU 1147

9. T.VST59.031.A81A8 = MENU 1147

10. T.VST59.031 = MENU 1147

11. T56J.11.2 = MENU 1147, NPUT 2580, Input 0000, Menu 8892, Av 208, AV308

12. T.VST29.03 = MENU 1147

13. SKR.03 = MENU 1147

14. SKR.801 = MENU 1147

15. T5964.81 = MENU 1147

16. TP.MS.338.PC821 = MENU 1147

17. LAD.MV59S.G = MENU 7710

18. T.VST29.61.C = MENU 1147

19. 5800-A8M260-0020 Input 3195

20. 350016386 = MENU 2008

21. CVMV26L-A-20 = Input 2580

22. CV182L-B = Input 2580

23. SP208ESA HK-7050A-V208 =Menu 7050

24. 35017414 rev-01 = Menu 2008

25. TVST 59.A5 = MENU 1147

26. CV181L-Y Input 2580

27. T.VST59.62 = MENU 1147

28. JUG7.820.531-3 = Input 3133

29. 35016445 REV-01 Menu 2008

30 T.VST59S.73 = MENU 1147

31. TP.VST59.P83 = MENU 1147

32. T.MT 8223.33 = MENU 1147

33. TMS.18VG.81B = MENU 1147

34. T.MS.71A = ENU 1147

35. 40.TBI.TO7-MABE HG = Menu / Contrast 1950 or 9735

36. TP.MS1306.PB772 = Menu / Contrast 1950 or 9735

37. CV309H-V = Input 2580

38. TP.VST59.PB819 Menu 2008

39. CV56BH.242 Menu 2580

40. TP.MS.608.P82 Source/Input 1147

CHANGHONG SERVICE MENU CODE

1. Input 3138

2. Input 1125

3. Input 42580

4. Input 3138

5. Menu 1125

6. Menu 1149

7. Menu 2580

8. Menu 0816

ECOSTAR SERVICE MENU CODE

1. Menu 2008

2. Menu 2508

3. Menu 8002

4. Menu 8202

ORIENT SERVICE MENU CODE

1. Input 2580, 2588

2. Source 2588, 2580

HAIER SERVICE MENU CODE

1. Menu 1147

2. Menu 8202

3. Menu 8823

4. Menu 4578

5. + High Light Audio+8893

6. Menu/Exit +1999+OK

TCL SERVICE MENU CODE

1. Menu + Contrast + 9735 or 1950

SUM SUNG SERVICE MENU CODE

1. On Standby Press Mute + 182 + Power

2. Turn Off, Info, Menu, Mute, Power

LG SERVICE MENU

1. Press and hold the menu button until 4 Digit password Display open

2. 8741

3. 0413

4. 0000

5. 8878

6. 7777

7. 8743

VIDEO CON SERVICE MENU

1. Menu 123

2. Menu 0323

3. Menu 1147

4. Menu 1947

5. Menu 6483

6. Menu + Sound + 8532

ONIDA SERVICE MENU

1. Source 2580

2. Menu + Vol+ + 8532

3. Menu, Pic, Cont, 9735

4. Menu, Pic, Cont, 1950

INTEX SERVICE MENU

1. LED 1601 = MENU 13

2. LED 1602 = MENU 8896

3. LED 1602N = MENU 8896

4. LED 1600 = INPUT 2580

5. LED 1611-VT13 = Source + 6964

6. LES/9HD08-B013 = Input + 2580

7. LED TV2110 = Menu+8896

8. Led 2200 FHD= Menu + 1147

9. Led 2202 FHD= Menu + 1147

10. Led 2410 FHD= Menu + 8202

11. Led 2800 FHD= Menu + 1147

  • نویسنده: مدیریت
  • پنجشنبه 779/7/3

دیدگاهتان را بنویسید